Project

Reference

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสากรรม เราสามารถออกแบบระบบได้ตามโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะระบบขนส่งสินค้า ตรวจสอบชิ้นงาน บรรจุสินค้า หยิบจับชิ้นงาน เป็นต้น ให้ออกมามีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ไปตลอดจนการติดตั้งระบบและติดตั้งหุ่นยนต์ โปรเจ็คต่อไปนี้คือผลงานการออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผนวกรวมกับการใช้หุ่นยนต์แทนกำลังคนเพิ่มเข้าด้วย สามารถทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ผลผลิตตามจำนวนที่วางไว้  ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการใช้คนทำงาน

Project Referent

ตัวอย่างงานโปรเจ็ค

Robot auto Pick&Place Pallet plastic

Robot auto Pick&Place Pallet plastic

วัตถุประสงค์ ....

         เนื่องจากสภาวะที่มีมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเชื่อมพาเลทพลาสติกโดยใช้ความร้อนและการใช้แรงงานยกพาเลทพลาสติกที่ใหญ่และหนัก การทำงานหลายขั้นตอน ความล่าช้าต่างๆของพนักงาน จึงออกแบบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเพียง 1 ตัว ทำงานได้ครบทุก Process

วัตถุประสงค์ ....

ตรวจสอบชิ้นงาน OK หรือ NG จากนั้นนำชิ้นงานจัดเรียงลงกล่อง เมื่อครบจำนวนจะทำการปิดกล่องพร้อมทั้ง

Auto scan barcode และตรวจสอบน้ำหนักชิ้นงานเพื่อไม่ให้ขาดหรือเกิน ทำให้ลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต

Robot Auto check & Packing system

Robot Auto check & Packing system

Auto hot stamp station

วัตถุประสงค์ ....

        ตรวจสอบชิ้นงาน OK หรือ NG จากนั้นนำชิ้นงานจัดเรียงลงกล่อง เมื่อครบจำนวนจะทำการปิดกล่องพร้อมทั้ง

Auto scan barcode และตรวจสอบน้ำหนักชิ้นงานเพื่อไม่ให้ขาดหรือเกิน ทำให้ลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต

Auto hot stamp station

Robot-auto-cutting

วัตถุประสงค์ ....

        ลดปัญหาการทำงานผิดพลาดจากการตัดครีบพลาสติกและตรวจสอบขนาดของถัง โดยการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานหยิบชิ้นงานมาวางลงใน Jig fixture และใช้การตัดอัตโนมัติ (Ultrasonic cutting) จากนั้นจะนำไปตรวจสอบการรั่วของถัง (Check leak) แบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานได้ขนาดตามต้องการสม่ำเสมอ

Robot-auto-cutting

Fully Automation packing line

Fully Automation packing line

วัตถุประสงค์ ....

ตรวจสอบและบรรจุชิ้นงานอลูมิเนียมอัตโนมัติ เราจึงออกแบบระบบนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการนับจำนวน คัดแยก ตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย บรรจุ จัดเรียง และเก็บข้อมูลขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเดิม ซึ่งสามารถลดแรงงานการผลิตในระบบนี้ได้ถึง 20 คน

Robot auto Palletizer sack  

วัตถุประสงค์ ....

ลดแรงงานพนักงานที่ต้องยกกระสอบหนักเป็นเวลานาน ทำให้เหนื่อยล้าและขจัดปัญหาความล่าช้าของระบบ เราจึงใช้หุ่นยนต์จัดเรียงอัตโนมัติ (Robot palletizer) มาเป็นตัวจัดเรียงโดยใช้ระบบมือจับ (Gripper) เป็นตัวยกถุงมาจัดเรียง ซึ่งทำความเร็วได้ถึง 15 – 20 กระสอบต่อนาที

Robot auto Palletizer sack  

Robot auto transfer CNC

วัตถุประสงค์ ....

        หยิบชิ้นงานเข้าเครื่องกลึงแบบอัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์ 1 ตัวทำงานร่วมกับเครื่องจักร 3 เครื่อง ระบบจะคำนวนระยยเวลาการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง จึงทำให้ระบบทำงานต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตชิ้นงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Robot auto transfer CNC

วัตถุประสงค์ ....

      ป้องกันอันตรายจากเครื่องปั้มเหล็ก (Press machine) เราจึงออกแบบโดยใช้หุ่นยนต์มาหยิบเข้าเครื่องจักรแทน ซึ่งระบบนี้สามารถทำงานหยิบเข้า - หยิบออกเครื่องปั้มได้ 2 เครื่องทำให้ลดแรงงานพนักงาน ความเสี่ยงต่างๆ และยังทำความเร็วได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

Robot auto pressing For SQS

Robot auto pressing For SQS

Robot auto Palletizer box 

Robot auto Palletizer box 

ออกแบบเพื่อ ....

         หยิบกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลงจัดเรียงในกล่องขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากการจัดเรียงแล้วระบบนี้ยังสามารถตรวจสอบน้ำหนัก ชนิดของกล่อง และปิดปากกล่อง ส่งผลให้ลดขั้นตอนการผลิตไปได้หลายขั้นตอน และยังลดพื้นที่ของการทำงานแบบเดิมได้อีกด้วย

Robot palletizer sack

วัตถุประสงค์ ....

        การออกแบบ 3 งานนี้ คือระบบหุ่นยนต์จัดเรียงอัตโนมัติ (Robot Palletizer) การออกแบบและลักษณะการทำงานเหมือนกัน ต่างกันที่ Option เสริม

Robot palletizer sack

Robot palletizer carton

วัตถุประสงค์ ....

        ระบบหุ่นยนต์จัดเรียงกล่องลังอัตโนมัติ ระบบนี้สามารถจัดเรียงกล่องที่มีขนาดแตกต่างกันได้หลายขนาดโดยอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์จะคำนวณจากเซนเซอร์และตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะส่งสัญญาณบอกหุ่นยนต์ว่ากล่องใบนี้ควรวางตำแหน่งไหนในพาเลท ทำให้ขจัดความยุ่งยากในการจัดเรียงและลดพนักงานแรงงานคนจำนวนมาก

Robot palletizer carton

Robot auto packing line

วัตถุประสงค์ ....

แก้ไขการจัดเรียงลงกล่องลังที่ล่าช้า โดยการนำหุ่นยนต์แบบติดฝาผนังมาเป็นตัวหยิบผลิตภัณฑ์ครั้งหลายซอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบด้วยระบบเซนเซอร์และระบบกลไกทางกลเป็นตัวจัดเรียง ทำให้ระบบนี้ทำงานแบบต่อเนื่องไม่ติดขัดเป็นคอขวดของระบบ จึงทำให้กระบวนการผลิตทำงานได้ไวกว่าพนักงานถึง 2 เท่า

Robot auto packing line

Project Referent

ตัวอย่างงานโปรเจ็ค